China's Mines

Mineral localities in China

 

 

Deposit Province Minerals
Altay Xinjiang, Uygur A. R. albite, amazonite, apatite, aquamarine, epidote, fluorite, garnet, gold, polylithionite, molybdenite,  muscovite, pollucite, pyrite, sphalerite spodumene, topaz, tourmaline, zircon
Amo/Ximeng Yunnan cassiterite
Anpeng Henan gypsum
Anyuan Hunan arsenopyrite 
Aoshan Anhui apatite, calcite, hematite, pyrite 
Babu Guangxi, Zhuang  aurichalcite, calcite, rhodochrosite
Badu Zhejiang  
Baijiazi Lianing  
Baijiazuizi Gansu pyrrhotite, chalcopyrite, cubanite
Baijiazuzi Gansu pentlandite, chalcopyrite, cubanite, ...
Baimazhai Yunnan  
Bainiuchang Yunnan  
Bainiuchang Yunnan  
Baisha  Hunan calcite
Baishapo Yunnan  
Baiyinchang incl. Zheyao-shan, Huoyan-shan, Xiaotieshan, Tongchang-gou, Sigequan, Zaofangou, Shijuli, Baishutaizi, Shiqingdiao and Jiaolong-zhang Gansu pyrite, chalcopyrite, sphalerite, arsenopyrite,galena, stannite, bornite
Bameng Guizhou  
Banpo Guizhou stibnite, pyrite,
Bantanhe Guangdong zircon, samarskite, 
Banxi Hunan  
Bao’ an Guangxi Zhuang galena
Baobugao Inner Mongolia  
Baoshan Jiangxi stibnite, arsenopyrite, pyrrhotite etc.
Baoshanfeng Guangdong  
Bayan Nur Inner Mongolia  
Bayan Obo (Baiyuner-bo) Inner Mongolia   *aeschynite-(Nd), *baotite, *bafertisite, bastnäsite-(Ce), calcite, carbocernaite, *cebaite-(Ce), *cebaite-(Nd), cordylite-(Ce), *daqingshanite-(Ce),*fergusonite-beta-(Ce), *fergusonite-beta-(Nd),  *fergusonite-beta-(Y)  *fergusonite-(Ce) *fergusonite-(Nd), fergusonite-(Y),  hematite, *huanghoite, *magbasite,  magnetite, monazite-(Ce), nioboaeschynite-(Ce), *parisite-(Nd), strontianite, witherite 
Befangshan Shaanxi  
Beishan Guangxi Zhuang  
Beishi Guangxi  
Beiwagou Liaoning chrysotile, lizardite, talc, tremolite
Beiyan Shandong sapphire
Bianning Liaoning Antigorite, chlorite, chrysotile, lizardite, talc, tremolite
Bijiashan Gansu  
Bijiashan Yunnan  
Bizigou incl. Bizigou, Hujiayu, Laobaotan, Tongmugou and Dongyugou Shanxi Chalcopyrite, Pyrite, Pyrrhotite
Bofang  Hunan adamite, “limonite”
Caijiayingzi Hebei  
Caiwa Shaanxi kermesite , pääkkönenite, senarmontiteE 
Chahe Sichuan Cassiterite, Fluorite, Arsenopyrite, Magnetite Hematite, galenobobismutite, Stannite, Apatite, Rutile
Chaihe Liaoning  
Chalaka Tibet A.R. borax
Changbai   Jilin *changbaiite 
Changji Fujian  
Changkou Fujian  
Changling Guangxi Silversalts
Changpu Guangdong  
Changren Jilin  
Chao’an Guangdong helvite 
Chatian Hunan barite, pyrite, quartz, sphalerite
Chengmen-shan Jiangxi azurite, chalcopyrite, copper, cuprite (chalcotrichite), delafossite, pyrite, quartz
Chenlong Henan  
Chenxian Hunan  
Chibaisong Jilin  
Chimashan Hubei chalcocite
Cuihong-shan Heilongjiang  
Cuihong-shan Heilongjiang  
Daba Hunan calcite
Dabaoshan Guangdong Pyrite, Pyrrhotite, Chalcopyrite, Sphalerite, Galena, 
Dachang Guizhou Zhuang More than 100 minerals - Sulfides, arsenopyrite, barite, calcite, cassiterite, fluorite, jamesonite, marcasite, pyrite, sphalerite, stibnite
Dachang, incl. Dafulou, Longxiang-gai, Changpo-Longtou-shan, Chashan’ao Guangxi Cassiterite, Arsenopyrite, Pyrrhotite, Pyrite, Marcasite, Jamesonite, 34 sulfosalts, stibnite, Fluorite and many others
Dading Guangdong  
Dafang Hunan  
Dafangshen Liaoning Antigorite, chloritechrysotile, lizardite, talc, and tremolite
Dahegou Henan calcite, barite, stibiconite, stibnite,
Dahongshan Yunnan Magnetite, Chalcopyrite etc., native gold, silver
Daji Guangdong  
Dajingzi Inner Mongolia  
Dajishan Jiangxi Tungstates, Niobates, Oxides, Sulfides, Manganoniobite, Tantalite, Wolframite, Scheelite, Beryl, Cassiterite, Bismuhinite, Galeba, Sphalerite, Stannite…
Daliangzi Sichuan  
Dalonshan Jiangxi  
Damiao Hebei *damiaoite 
Damingshan Guangxi  
Dangping Jiangxi  
Daoping Guangxi Zhuang A.R. cerussite, galena, pyromorphite, sphalerite
Dapoling Guangxi  
Dashuigou Sichuan  
Dawan Hebei  
Daye Hubei  
Daye  Hubei Pyrite, Chalcopyrite, Wollastonite, Inesite, Hubeite, Quartz...
De’an Jiangxi fluorite
Dengjiashan Gansu  
Dexing Jiangxi  
Dexing, incl. Tongchang, Fujiawu and Zhushahong Jiangxi sulfides
Dingjiagang Hunan diamond
Dipoli Guangdong  
Dongchuan, incl. Tangdan, Luoxue, Yinmin, and Lanniping Yunnan Chalcocite, bornite, Chalcopyrite
Dongguang-shan Anhui  
Donghai Jiangsu carbonate-apatite, quartz
Dongjiahe Hunan  
Dongpo incl. Shizhuyuan, Yejiwei, Dongposhan, Manaoshan, Hengshan and Shexing-ping Hunan Sphalerite, Galena
Dongshan  Hunan fluorite, scheelite, calcite, quartz
Dongsheng-miao Inner Mongolia Galena, Sphalerite, Pyrite, Pyrrhotite
Dulong Yunnan  
Duobaoshan incl. Tongshan, Xiaodiobao-shan Heilongjiang Sulfides, oxides
Duoxiao-songduo Xizang  
Ebian cancel Sichuan barite, quartz
Ertixi  Xinjiang, Uygar A. R.  *ertixiite 
Fankou Guangdong  
Fengjiashan Hubei amethyst, apophyllite, braunite, calcite, chalcopyrite, datolite, fluorite, helvite, hubeite, ilvaite, inesite, japanese twins, pyrite, stilbite/stellarite, wollastonite,
Fenglin Jiangxi  chalcocite
Fengs(h)an-dong incl. Lijiawan, Jilongshan, Dongleiwan and Lijiatang Hubei Molybdenite, Pyrite, Chalcopyrite, Bornite, amethyst, bornite, apophyllite, datolite,  inesite, parsettensite, stilbite
Fengxingshan Anhui  
Fushan Hebei vesuvianite, hematite,
Fushun Liaoning amber
Fuyan Xinjiang, Uygur A, R.  aquamarine, fluorite, garnet, hiddennite, pollucite, tourmaline,
Gacun Sichuan  
Gaiyang Fujian sapphire, pyrope
Ganzhou Jiangxi barite, bismuth,  cassiterite, fluorite, galena, nat. bismuth, scheelite, sphalerite, wolframite,
Gaobanhe Hebei  
Gaofeng Anhui epidote, garnet
Gaoguangshan Hunan Stibnite, Hübnerite, Ferberite, Scheelite, Jamesonite, Stannite, Sphalerite, Galena....
Gaoligong-shan Yunnan  topaz, tourmaline
Gaoshitai Hebei *gaotaiite
Gaowang Guangdong fergusonite, samarskite
Gejiu, incl. Laochang, Songjuijiao, Kafang, Lalage, Wanzijie Yunnan barite, bornite, cassiterite, hemimorphite, Cassiterite, Pyrrhotite, Chalcopyrite, Arsenopyrite, Pyrite, Wolframite, Scheelite,
Gejiu, incl. Laochang, Songshujiao and Malage Yunnan  
Gongchangling Liaoning magnetite
Gongga  Sichuan barite 
Gongguan Shanxi Stibnite, Cinnabar, Mercury, Pyrite, Sphalerite, Galena, Orpiment
Gongxian Henan bauxite (diaspore, boehmite)
Guangshanzai Hubei turquoise
Gueimeishan Jiangxi  
Guilin  Guangxi Zhuang  calcite
Haobadi Yunnan Cassiterite
Harhada Inner Mongolia *erlianite
Hazhen Liaoning antigorite, chlorite chrysotile, lizardite, talc, tremolite,
Heshan Hebei coulsonite, (Ti-rich) magnetite,
Honggou Qinghai chalcopyrite
Hongqiling Hunan  
Hongqiling Jilin  
Hongqiling Jilin  
Hongqizhen Sichuan epidote
Hongshan Guangdong ferrocolumbite, tantalite
Hongshu Zhejiang  
Hongtoushan Liaoning  
Hongtoushan Liaoning Pyrite, Chalcopyrite, Pyrrhotite,Sphalerite, Galena
Houjiangqiao Hunan  
Houpoao Guangdong  
Houshan Sichuan hematite, quartz
Huahe Hubei fluorite
Hualuokeng Fujian  
Huamei’ao Jiangxi  
Huangcheng Hubei turquoise
Huanggang Inner Mongolia Magnetite, Cassiterite, Sphalerite, Chalcopyrite, Arsenopyrite, Scheelite
Huanggang Inner Mongolia  
Huangjindong Hunan gold
Huangpuzhen Anhui rutilated quartz, calcite 
Huangsha Jiangxi Silversalts
Huangshan Xinjiang  
Huangshaping Hunan calcite, fluorite, galena, sphalerite, wolframite
Huaniushan Gansu chalcocite, sphalerite, 
Huanren Liaoning  
Huitan Fujian  
Hukeng Jiangxi  
Huogeqi Inner Mongolia  
Huoshosi Hubei turquoise
Hushan Zhejiang  
Jialu Shaanxi chalcopyrite, *chrombismite, pyrite
Jianchaling Shaanxi  
Jiangcheng Yunnan tennantite
Jianshan Henan  
Jianzhupo Guangxi  
Jiashengpan, Inner Mongolia  
Jiguanshan Liaoning antigorite, chlorite, chrysotile, lizardite, talc, and tremolite
Jinchang-Anding Yunnan  
Jinchuan Gansu pentlandite, pyrite, pyrrhotite, 
Jinding, incl. Jiayushan, Paomaping Yunnan  
Jinduicheng Shaanxi molybdenite
Jingtieshan Gansu calcite, barite, hematite, pyrite
Jining Inner Mongolia amazonite, apatite, muscovite,  phlogopite, quartz
Jinkouhe Sichuan barite, quartz
Jinliantong Hubei turquoise
Jinlong, Rushan (Xiacun), Shangping Zhen Guangdong helvite, hematite, quartz, 
Jiumao Guangxi  
Jubankeng Guangdong Wolframite, Cassiterite, Arsenopyrite, Sphalerite, Galena
Kalatonke Xinjiang  
Kangjiawan, Shuikoushan Hunan calcite, chalcopyrite, galena, sphalerite, gold, silver
Keketale Xinjiang  
Koktokay Xinjiang, Uygur A R.  Allanite-(Ce),albite, amazonite, apatite, aquamarine, ashanite, bimushite, bismutomicrolite chrysoberyl, *cygrayite, epidote, ertixiite,fluorite, garnet, hiddenite,  holmquistite, ilmenite, ishikawaite,  manganotantalite,  manganocolumbite, molybdenite, muscovite, phenakite, pollucite,  polylitionite, pyrite, *qingheite, samarskite, scheelite, sphalerite, spodumene, staurolite, topaz, tourmaline, trilithionite/polylithionite,  uraninite, zircon,
Kuangshanchang Yunnan  
Labashan Hubei turquoise
Lailishan Yunnan  
Laiyuan Hebei hematite, ludwigite
Lalachang Sichuan  
Lamo Guangxi, Zhuang apatite,chalcopyrite, ferberite, fluorite, galena, pyrite, quartz,  rhodochrosite, sphalerite
Laochang Yunnan  
Laojuntang Beijing M.   topaz
Laotiangou Liaoning diamond
Lashuixia Qinghai Pyrrhotite, Pentlandite, Chalcopyrite, Pyrite, Magnetite…
Layao Guangxi Zhuang  
Leijiawan Guangdong  
Leiping Hunan calcite (twins), cerussite
Lengshuikeng Jiangxi  
Lengshuiqing Sichuan  
Lianhuashan Guangdong 80 Minerals !,
Lianshan Jiangsu sapphire
Lianyuan Hunan selenite
Lieshiting Anhui apatite, calcite, pyrite
Lijiagou Gansu  
Limei Hunan  
Limu Guangxi Cassiterite, niobium-tantalum ore, rare metals, Tantalite, Topaz, Lepidiolite, Niobite, Rutile
Lin Xian Shanxi orthoclase
Liufengshan  Anhui azurite, malachite
Liuhuang-Kuang Gansu pyrite, sulfur 
Liuju Yunnan Nat. copper, Hematite, Chalcopyrite, Bornite
Longping Jiangxi  
Longshan Hunan Gold, Pyrite,
Luanhe Hebei *changchengite, *chendeite 
Lucun Yunnan calcite (orange), *jianshuiite
Lufeng Yunnan Cu-bearing aragonite
Lugucun Sichuan *jinshajiangite
Luoba Gansu  
Lüwang Yinshanzhai Hubei  
Mahuaping Yunnan  
Majiagou  Hubei turquoise
Malasongduo Xizang  
Malipo Yunnan emerald, hemimorphite, hydrozincite, scheelite
Manjiazhai Yunnan  
Maozu Yunnan  
Maxiong Guangxi  
Meiziwo Guangdong silversalts
Molongshan Yunnan aquamarine, quartz
Muli Yunnan  
Muzhiyuan Jiangxi  
Nanjiangqiao Hunan aquamarine, garnet, tantalite 
Nannihu Henan  
Nanshan Anhui turquoise, hematite 
Nanshankeng Zhejiang fluorite
Nanshanxia Fujian  
Nanshu Shandong graphite
Ningdu Jiangxi hemimorphite 
Pangjiabao Hebei hematite, siderite, cordierite
Pangushan  Jiangxi wolframite
Panshan  Tienjin ME   *jixianite 
Penglai Hainan bauxite (gibbsite)
Piaochechuan Jilin  
Piaotang Jiangxi  
Pingdu Shandong rutile
Pingtouning Guangdong mimetite
Qianshan Shaanxi  
Qibequan Gansu  
Qingchengzi Liaoning Pyrite,Arsenpopyrite, Sphalerite, Galena, Stannite,
Wuning/Wuling Jiangxi barite, calcite, stibnite,
Qinglong, incl. Heishanqing, Gulu, Houpo, Xishe, Bikang, Shuijingwan and Jiamu Guizhou Stibnite, Fluorite, Pyrite
Qingshuigou Qinghai glaucophane
Qinhhe Xinjiang, Uygur A. R.  aquamarine, garnet, tourmaline
Qinjiafang (Hupei) Hunan aquamarine, garnet, tantalite
Qixiashan Jiangsu  
Quli Henan  
Ruyuan Guangdong fluorite
Sandaozhuang Henan Pyrite, Molybdenite Scheelite
Sha’ertuohai Xinjiang, chromite
Shangbao Hunan calcite, bismuthinite, dolomite,  fluorite, pyrite, quartz, 
Shangping Jiangxi  
Shangyangpo Hubei turquoise
Shanhu Guangxi Wolframite, Cassiterite, Sulfides, Stibnite, Ferberite, Apatite, Pyrite, Chalcopyrite, Arsenopyrite, , Stannite, Sphalerite, Scheelite, Sulfosalts...
Shilu Guangdong azurite, malachite
Shilu Hainan hematite
Shimen (Jiepiayu) Hunan calcite, orpiment, picropharmacolite, realgar,
Shitouzui Hubei Azurite, calcite
Shizhuyuan Hunan Scheelite, Cassiterite, Wolframite, Niob-Tantalum Minerals, Sphalerite, Galena, Pyrite, Pyrrhotite, Mushketovite, Bismuthinite, calcite,  fluorite, galena, muscovite, scheelite,  Ta/Nb oxides,  
Shuangjiangkou Hunan  
Shuijingping Fujian feldspar, fluorite, helvite, hematite, pyrite,  smoky quartz, spessartite
Shuikoushan Hunan Sphalerite, Calcite, Gold, Silver
Shuiyanba Guangxi  
Siding Guangxi, Zhuang AE RE  hydrozincite
Songhushan Anhui  
Sumo Qagan Obo Inner Mongolia  
Suzhou Jiangsu annite (F-rich)
Ta‘ergou Gansu Wolframite, Scheelite, Bismuthinite, Sulfide, Cassiterite, Molybdenite…
Tanyaokou Inner Mongolia  
Taolin Hunan barite, fluorite, galena, quartz, sphalerite
Tianbaoshan Sichuan  
Tianmenshan, incl. Daping-Xiaoping Hunan  
Tiechang Yunnan  
Tieshan Hubei  
Tiezhang Guangdong  
Tongbei Fujian beryl, feldspar, fluorite, helvite, hematite, mica, milarite, pyrite, schorl, smoky quartz, spessartite, topaz
Tongguangshan Anhui azurite, chalcopyrite, garnet, limonite, malachite, pyrrhotite, wollastonite
Tongguanshan,incl. Shizishan and Fenghuangshan Anhui Sulfides, oxides
Tongjing Jiangsu Chalcopyrite, Bornite, Tetrahedrite, nat. Gold and sulfosalts
Tongkuangyu Shanxi Sulfides, oxides
Tonglushan Hubei Sulfides, oxides
Tongniujing Anhui  
Tongshankou   Hubei azurite, chalcopyrite, cuprite, malachite,
Wagou Liaoning antigorite, chlorite, chrysotile, lizardite, talc, tremolite
Wenchuan Sichuan tourmaline
Wengyuan Guangdong  
Wenshan  Anhui anorthoclase
Wenyu Henan gold
Woxi Hunan Gold, Wolframite, Scheelite, Pyrite
Wubu Zhejiang Galena, Sphalerite , Pyrite
Wudiyidong Guangxi  
Wuning Jiangxi Stibnite
Wunugetushan Inner Momgolia  
Wushan Jiangxi  
Wushan Jiangxi azurite
Wutaishan Shanxi tourmaline
Wuyi Zhejiang Fluorite
Wuyu-Shuilou Guangxi Zhuang  calcite, galena, realgar, sphalerite, stibnite
Xialong Jiangxi  
Xiangdong Hunan  
Xianghualing Hunan calcite, cassiterite, fluorite, *hsianghualite,  scheelite, topaz zinnwaldite
Xianghuapu Hunan barite, calcite, fluorite, 
Xiangkuang Shandong Pyrite, Galena, Chalcopyrite, Sphalerite
Xianglu Mtn. Jiangxi  
Xiangtan Hunan manganite
Xiaojie Sichuan amazonite, quartz
Xiaolonghe Yunnan  
Xiaonansha Inner Mongolia  
Xiaosongshan Ningxia diopside
Xiaotieshan , part of Baiyinchang ore field Gansu  
Xiatongling Jiangxi  
Xicheng, incl. Changba, Lijiaohou, Heigou, Xiangyangshan, Bijiashan, Dengjiashan u. Luoba Gansu  
Xiefang Jiangxi  
Xihuashan Jiangxi Wolframite, Bismtutite, Cassiterite, Chalcopyrite, Scheelite, Pyrrhotite, Beryl, Bornite, Shalerite, Arsenopyrite and REE Minerals
Xikuangshan, Hunan Barite, calcite, cervantite, fluorite, gypsum, pyrite, quartz, senarmontite, stibiconite, stibnite, sulfur, valentinite
Xiluokeng Fujian Wolframite, Scheelite, Cassiterite, Chalcopyrite, Pyrrhotite, Pyrite
Ximeng Yunnan  
Xingluokeng Fujian  
Xinhua Guangxi Zhuang Sphalerite, Barite, lead-zinc minerals
Xinqiao  Anhui Pyrite, Chalcopyrite, Magnetite
Xinqiao Zhejiang  
Xintiangling Hunan  
Xinzai Yunnan cassiterite
Xinzhai Yunnan  
Xiongxiong’ga Guizhou hematite, “limonite”, siderite
Xitieshan Qinghai  
Xixia Henan andalusite
Xiyugou Liaoning antigorite, chloriteE  chrysotile, lizardite, talc, tremolite
Xiyupi Shanxi  
Xuebaoding Sichuan apatite, aquamarine, cassiterite, dolomite,  feldspar,  fluorite, goshenite, kesterite, mushistonite, morganite, muscovite, phenakite, quartz, scheelite
Xushan Jiangxi  
Yanbei Jiangxi  
Yangchuling Jiangxi  
Yangjia Zhejiang  
Yangjiatan Hunan  
Yanglin’ao Chuankou Hunan  
Yangliuping Sichuan bornite, chromium, *danbaite, gold, linnaeite, sperrylite, testiobiopallasite, violarite
Yangshuo Guangxi Galena, Sphalerite, Pyromorphite, calcite, cerussite,
Yanmeitong Hebei asbestos, serpentine
Yanwan (Yawan) Gansu Stibnite, Pyrite, Marcasite
Yanwuping, Wanshan Guizhou barite, calcite, cinnabar, dolomite pyrite, quartz, sphalerite
Yanzigou Shanxi rutile 
Yao  ‘an, incl. Laojiezi, Gejuping Yunnan  
Yaogangxian Hunan Wolframite, Bismtutite, Cassiterite, Chalcopyrite, Scheelite, Pyrrhotite, Beryl, Bornite, Shalerite, Arsenopyrite, Stannite....
Yaojiata Anhui  
Yeiwei Hunan  
Yianpo Hubei turquoise
Yiman, incl. Shizishan, Sanjiachang, Fengshan Yunnan  
Yingcheng Hubei gypsum 
Yinkuangcong Hunan Fluorite
Yinshan Jiangxi Chalcopyrite, Galena, Sphalerite, Pyrite, Tennantite, Enargite, Bornite, Arsenopyrite, Argentite
Yinyan Guangdong Cassiterite, Wolfram- and Molydenum-minerals
Yinyushan Zhejiang  
Yochang Guangdong  
Yongping Jiangxi  
Yuanshishan Qinghai  
Yucun Zhejiang  
Yujangyan Hubei turquoise
Yulong Xizang (Tibet) sulfides
Yunchangping Guizhou cinnabar, calcite, dolomite, quartz, pyrite, sphalerite, barite
Yungaisi Hubei turquoise
Yunling Fujian feldspar, fluorite, helvite, mica, pyrite, smoky quartz, spessartine, smoky quartz, topaz
Yunzhongshan Shanxi tourmaline
Yushantuo Zhejiang  
Yushipo Shaanxi fluorite
Zanggongling Guangxi Zhuang  
Zengjialong Jiangxi  
Zhandongkeng Jiangxi  
Zhang’ergou  Henan barite, calcite, stibnite
Zhangshudun Jiangxi  
Zhazaixi Hunan  
Zhenxu Guangxi Kermesite, Cervantite, Romeite, Gold
Zhongjia Fujian scheelite, topaz, wolframite
Zhongxingtang Zhejiang fluorite
Zhoukoudian Beijing andalusite 
Zhuantou Hunan  
Zijinshan Fujian  

 

How to
Order