China's Mines

Mineral List
- Amethyst :: Galena -

 

Mineral Location Description Photo
 
Apatite Lamo, Nanadan City, Guangxi Pink elongated 20 mm up to xx    
Yaogangxian, Yizhang, Chengzhou City, South-Hunan Tabular x bis 40 mm, blueish-grey  
Xueboading Mt., Ping Wu, Sichuan Nice crystals on mica xx from violet to pink
 
Apophyllite Daye, Huangshi, Hubei Tabular on Quartz,   
 
Aquamarine / Goschenite Xueboading Mt., Ping Wu, Sichuan Colorless, tabular xx on mica  
 
Aquamarine Yunnan    
 
Aragonite  Mianyang (City), Sichuan  Blue  
 
Arsenopyrite  Yaogangxian, Yizhang, Chengzhou City, South-Hunan Compact  xx, up to5 cm  
 
Azurite Shilu, Yangchun / Chuncheng, Guangdong Rosettes  
Tonglushan, Daye, Hubei Rosettes  
Guichi, Chizhou County, Prov. Anhui Perfect xx, up to 2 cm  
 
Barite Xikuangshan stibnite Mine, Lengshuijiang City, Hunan Yellowish - brownish xx sometimes in association with Stibiconite
Jinkouhe, Leshan,  Sichuan Tabular colorless on Quartz, rarely blue
 
Bertrandite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan Very rare, xx  5mm  
 
Beryl Xueboading Mt., Sichuan tabular xx, colorless, blue or pink, Goshenite, Aquamarine und Morganite  
 
Bismuthinite Shangbao, Pyrite mine, Leyang City, Hunan Thin needles under calcite  
 
Bornite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan Rare, no distinct shape – octahedron, 10mm  
 
Boulangerite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan Hair like xx  
 
Bournonite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan Tabular or elongated xx, twinning  
 
Calcite Daye, iron mine, Hubei    
Leiping, lead-zinc mine, Leyang, Hunan  Twinning on 101, colorless to red  
Shuikoushan, Hunan    
Yaogangxian Tungent Mine, Chengzhou City, Hunan Paper like on stibnite  
Xikuangshan stibnite Mine, Lengshuijiang City, Hunan    
Xianghualing Cassiterite mine, Linwu county, Chenzhou city, Hunan Flat rhombohedric xx , up to 20 cm  
Hengnang, Guiyang, South-Hunan Calcite covered by Chalcopyrite  
Lamo, Nanadan City, Guangxi Colorless, clear twins  
Wanshan – Tongren, Yanwuping mine, Guizhou yellowish xx  
Shizhuyuan-Huangshaping, Guiyang, Hunan Pink,flat rhombohedrons  
Babu, Guangxi    
Nansing, Hunan    
Xionghuang Kuang mine, Hechi, Wuyu, Guangxi    
Shimen, Shinghuangkuan mine, Chengdu, Hunan Clear – yellow scalenohedrons, orpiment inclusion  
Shangbao, Pyrite mine, Leyang City, Hunan    
 
Cassiterite Ganzhou, Jiangxi Twins on quartz  
Amo, Yunnan Good transparency, sometimes twinned  
Xueboading Mt., Ping Wu, Sichuan Twinned, black xx
Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, Hunan untwinned black xx up to 1 cm  
 
Cerussite Daoping Lead-Zinc Mine, Gongcheng und Yangshuo, Guangxi Yellow xx  
 
Chalcopyrite  Jiujiang, Chenmenshan mine, Jiangxi    
Shuikoushan, Kangjianwan mine, Changning-Leyang, Hunan    
Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, Hunan    
Daye, Fengjianshan wollastonite mine, Huangshi, Hubei    
 
Chalcotrichite, (Cuprite) Jiujiang, Chenmenshan mine, Jiangxi Hairlike variation od cuprite  
 
Cyanotrichite Quinlong Mine, Guizhou  
 
Cinnabar Wanshan, Yanwuping mine, East-Giuzhu Twinn  
Fenghua, Thatien, Hunan Twinn, assoc. with calcite  
Junchaping Hg Mine, Tongren, West-Hunan    
 
Copper native Jiujiang, Chenmenshan mine, Jiangxi Ass. with cuprite  
 
Creedite Qinglong - Guizhou - China nice trasparent xx sometimes in association with fluorite xx
 
Cuprite Jiujiang, Chenmenshan mine, Jiangxi    
 
Dolomite Shangbao, Pyrite mine, Leyang City, Hunan    
 
Emerald Malipo, Wenshan, Yunnan    
 
Epidot Lo Shan,
Mianyang town, Chengdu City, Sichuan
Green xx, often as pumpellyite labeled
 
Ferberite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, Hunan    
 
Fluorite  Xianghualing Cassiterite mine, Linwu county, Chenzhou district, Hunan  Green cubes and octahedrons  
Xianghuapu, Linwu county, Chenzhou district, Hunan Green, colorless xx   
Shangbao Pyrite Mine, Leyang City, Hunan Blueish xx with dolomite and pyrite  
Taolin PB-Zn Mine, Yueyang, Linxiang City, Hunan green xx with barite and sphalerite  
Dongshan, Linwu county, Hunan Clear, colorless – blue cubes  
Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, Hunan Blue cubes on quartz, rarely green and octahedrons  
Xueboading Mt., Sichuan cubes  
Ruyuan, Guangdong Intensive green octahedrons on white quartz matrix  
De’an, Jiangxi Purple xx with many faces on white quartz matrix  
Wuyi, Zhejiang Big plates of green undistinct xx with Quarz  
Dushang mine, Mawi, Guizhou.  small xx often in association with stibnite
Altay Mine, Xinjiang, dark blue-purple xx  
Tongbei, Yunxiao, Fujian    
 
Fluorocannilloite Yuang Yang, Yunnan Emerald green  xx in marble  
 
Galena Shuikoushan, Kangjianwan mine, Changning-Leyang, Hunan Combination cube - octahedron, in association with sphalerite  
Taolin Lead and Zinc Mine,     
Dayu, Jiangxi    

 

How to
Order