China's Mines

Mineral List
- Goethite :: Wulfenite -

 

Mineral Location Description Photo
 
Goethite Tongbei, Yunxiao, Fujian    
 
Gypsum

 

Lianyuan, Guangxi    
Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan Very rare  

Dachang Guihou

 
 
Helvite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan As inclusion in quartz  
Jinlong Xia Cun, Shangping  Laolong, Guangdong Tetrahedrons, black, up to 5 cm  
Tongbei, Yunxiao, Fujian Pseudooctahedrons, 2 cm  
 
Hematite Jinlong Xia Cun, Shangping, Laolong City, Guandong With quartz , nice rosettes  
Tongbei, Yunxiao, Fujian    
Sichuan    
 
Hemimorphite Malipo, Wenshan, Yunnan Blue crusts, no xx  
 
Hsianghualite Xianghualing Cassiterite mine (Linwu county) Chengzhou district, Hunan Small spherical xx  
 
Hubeite Daye, Fengjianshan wollastonite mine, Huangshi, Hubei Brown xx  
 
Inesite  Daye, Fengjianshan wollastonite mine, Huangshi, Hubei Pink – red xx  
 
Jamesonite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan Hair-like xx as inclusions in fluorite and calcite  
 
Kermesite Zhenxu, Prov. Guangxi Dark red well developed crysytals  
 
Kesterite Xueboading Mt., Mianyang City, Sichuan Very rare xx, covered by mushistonite  
 
Malachite Shilu, Yangchun / Chuncheng, Guangdong stalactitic  
 
Manganobabigtonite Gan Zhi Zhou Mine, near Meigu, Xichang area, Sichuan
 
 
Manganotantalite Ximeng, Yunnan    
 
Mikroklin Xueboading Mt., Mianyang City, Sichuan    
 
Molybdenite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan    
 
Mimetite Pingtouning mine, Sanjiang, Lianzhou county, Guangdong Yellow-orange xx, high gloss
 
Morganite Xueboading Mt., Mianyang City, Sichuan    
 
Orpiment Shimen Realgar Mine, Shimen town, Changde City, Hunan    
 
Orthoklas Tongbei, Yunxiao city, Fujian    
Xueboading Mt., Ping Wu, Sichuan nice white crystals
 
Pikropharmakolite Shimen Realgar Mine, Shimen town, Changde City, Hunan    
 
Prehnite Gan Zhi Zhou Mine, near Meigu, Xichang area, Sichuan
 
 
Pyrite Shangbao Pyrite mine, Leyang, Hunan cubes  
Daye, Fengjianshan wollastonite mine Huangshi, Hubei    
Tongbei, Yunxiao city, Fujian    
Yulin, Guangxi octahedrical crystals  
Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, Hunan rare  
Liujiang town, Liuzhou City, Guangxi    
 
Pyrrhotite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, Hunan    
 
Pyromorphite Daoping Lead-Zinc Mine, Gongchang und Yangshu, Provinz Guangxi Yellow – green xx, barrel like   
 
Quartz Daye, Fengjiashan wollastonite mine, Huangshi, Hubei Japanese twin, Amethyst  
Jinlong Xia Cun, Shangping, Laolong City, Guandong Thin quartz xx with hematite  
Jinkouhe, Leshan, Sichuan Plates with thin xx  
Sichuan with rutile inclusions  
Muli, Sichuan Smoky Quartz with Gwindel and Fadenquartz  
Tongbei, Yunxiao city, Prov. Fujian common Dauphinée twin  
Shangbao, Pyrite mine, Leiyang, Hunan    
Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, Hunan    
Tongbei, Yunxiao, Fujian smoky quartz partially cover by spessartine xx
 
Realgar  Shimen Realgar Mine, Shimen town, Changde City, Hunan    
 
Rhodochrosite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, Hunan Flat rhombohedrons  
Lamo, Nanadan City, Guangxi Flat rhombohedrons  
 
Scheelite Dayu, Jiangxi    
Daye, Fengjiashan wollastonite mine, Huangshi, Hubei    
Dongshan, Linwu County, Hunan Yellow-brownish with fluorite  
Xianghualing, Linwu County, Chenzhou City, Hunan White xx  
Xueboading Mt., Ping Wu, Sichuan Orange xx up to 10 cm
Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan Xx white, yellow, brown, black  
 
Senarmontite Danfeng, Prov. Shananxi White xx, 5mm  
 
Spessartin Tongbei, Yunxiao, Fujian  
 
Sphalerite Taolin Pb-Zn mine, Yueyang, Linxiang, Hunan Big xx up to 10 cm  
Shizhuyuan, Hunan    
Shuikoushan, Kangjianwan mine of Shuikoushan, Changning-Leyang, Hunan Assoc. with galena  
Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou district South-Hunan Black xx up to 2 cm  
 
Stannite  Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, SouthHunan    
 
Stibiconite Xikuangshan stibnite Mine, Lengshuijiang City, Central-Hunan    
 
Stibnite

 

Xikuangshan stibnite Mine, Lengshuijiang City, Hunan Rather thin, sometimes with  Calcite  
Lushi Town, Henan Thick, well developed xx  
Wuning , Wuling Stibnite mine, Tuobeishan hill, Jiangxi High gloss, perfect developed xx  
Daye, Fengjiashan wollastonite mine, Huangshi, Hubei    
Zhenxu, Prov. Guangxi  
Dushang mine, Mawi, Guizhou.

nice crystals in association with fluorite

 
Tetraedite Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan    
 
Topaz Tongbei, Yunxiau, Fujian    
Gaoligingshan, Yunnan    
Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, South-Hunan xx up to 20 mm with fluorite  
 
Toumaline Sichuan    
 
Vesuvianite Fushan, Xintai, Hebei Tabular brown-green xx   
 
Wolframite Douluoshan, Huiji, Guangdong  Black xx , no assoc. with arsenopyrite  
Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou City, Hunan Black xx assoc. with arsenopyrite  
Huangshangping, Guiyang, Hunan    
Shizhuyuan, Chenzhou, Hunan    
 
Wollastonite Daye, Fengjianshan wollastonite mine, Huangshi, Hubei irratiated aggregates of white needles  
 
Wulfenite Sichuan  

 

How to
Order